Οι νομικές μας υπηρεσίες

Αστικό Δίκαιο

Είναι ο κλάδος δικαίου που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών. Διακρίνεται στο Εμπράγματο, Ενοχικό,Οικογενειακό & Κληρονομικό.

Ποινικό Δίκαιο

Αφορά στις υποθέσεις τέλεσης εγκλημάτων, δηλαδή πράξεων που αντιβαίνουν στη νομοθεσία και για τις οποίες η Πολιτεία έχει ποινική αξίωση.

Διοικητικό Δίκαιο

Η δικηγόρος αναλαμβάνει την υποστήριξη νομικών υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας.

Ιατρικό Δίκαιο

Η δικηγόρος αναλαμβάνει υποθέσεις ιατρικού δικαίου σχετικά με ζητήματα αστικής & ποινικής ευθύνης ιατρών & παραϊατρικού προσωπικού..

Εμπορικό Δίκαιο – Δίκαιο Εταιρειών – Εργατικό Δίκαιο

Παρέχονται νομικές συμβουλές & υπηρεσίες στους ανωτέρω κλάδουςτου δικαίου.

Μεταφράσεις

Αναλαμβάνουμε μεταγράσεις από/και προς την αγγλική & γαλλική γλώσσα, επικυρώσεις εγγράφων και υποθέσεις ενστάσεων Α.Σ.Ε.Π.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Νομικές συμβουλές

Βοηθάμε τους ανθρώπους να πολεμούν αποτελεσματικά τους παραβάτες τους και να υπερασπίζονται με επιτυχία τη δική τους στάση!